หลักสูตร

เสริมสร้างทักษะ
ติดต่อเรา

ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน

นายประมุข ธัญญะคุปต์ โทร. 2294


พนักงานฝึกอบรม

นางสาวณัฏฐา สำเภาเงิน โทร. 6451
นายธงชัย ทองกุม โทร. 6435
นางสาวนัฏจรินทร์ นาคคำ โทร. 6435

Top